Hjælp til PC-Show

Hjælp til PC-Show

Indhold

Fil navigation

At navigere i PC-Show, er ganske enkelt. Piletasterne op og ned, flytter markøren i listen til venstre op og ned. Tryk på Enter indsætter det valgte billede i visningsvinduet i højre side.
For at vælge flere ad gangen benyttes Shift og piletasterne.
Billeder kan naturligvis også vælges vha. musen. Indsæt et billede ved at dobbeltklikke på det.

Visningsvinduet

Visningsvinduet i højre side indeholder alle de valgte billeder i søjler og rækker.
Hvis ikke vinduet er aktivt, kan de aktiveres enten med musen, eller ved tryk på Tab.
Når vinsningsvinduet er aktiveret kan de viste billeder navigeres vha. piletasterne. Tryk på Enter vil vise det valgte billede i fuldskærm. Tryk på Del vil fjerne billedet fra visningensvinduet.

Fuldskærmsvisning

Dobbelt klik på et billede, eller tryk på Enter vil vise det i fuld skærm.
For at komme ud af fuldskærmsvisningen igen, trykkes på Esc.
Alle billederne som var valgt til visning er tilgængelige i fuldskærmsvisningen. Skift til næste billede i rækken kan ske ved tryk på PageDown. Skift til forrige med PageUp. Gå til første billede med Home og sidste billede med End.
Billedet kan zoomes med scrollknappen på musen, eller vha. + og -.
Panorering kan ske ved at trække i billedet med musen, eller ved tryk på piletasterne.

Udskrivning

Ved tryk på U åbnes en printer dialog boksen.
De viste billeder i vinsningsvinduet vil blive udskrevet med op til 4 billeder pr. A4 side.
Disse bliver automatisk roterede så de passer bedst på papiret. Filnavnene udskrives under hvert billede.

Konfiguration

I konfigurationsvinduet (som kan nåes fra 'Værktøjer' menuen) kan man konfigurere programmets opførsel.
Arbejdssti angiver hvor den først foreslåede sti vil være, når man vælger at gemme et billede.
PC-Praxis fil angiver hvilken fil PC-Show snakker med PC-Praxis igennem. Denne vil altid være c:\x\pcshow.tmp.
Grabber sti angiver hvor filer bliver lagret til brug for grabberen.
Matrix søjler angiver hvor mange søjler som skal vises i visningsvinduet. Dette tal bør holdes under 5, da billederne ellers vil blive meget små og utydelige.
Matrix rækker er tilsvarende matrix søjler antallet af rækker i visningsvinduet. Dette tal bør ligeledes holdes under 5.

Fil funktioner

Når et billede er markeret i visningsvinduet er en række filoperationer tilgængelige på billedet. Disse er slet, kopier, flyt, gem som og omdøb.
Alle disse operationer er (hvis de er aktiverede af administratoren) tilgængelige ved højreklik på billedet med musen.
Filoperationer kan aktiveres/deaktiveres enkeltvis i pc-show.ini filen.

Grabberen

Grabberen aktiveres ved tryk på Alt+G.
Når grabber vinduet er aktivt vises filerne i grabber stien (sættes i konfigurationen).
Hvis nye billeder skrives i stien mens grabberen indlæses disse automatisk.
De viste biller kan navigeres vha. højre og venstre piletast og eventuelt fjernes ved tryk på Del. Ved tryk på Enter overføres alle billederne til den aktive patient.
Ved tryk på Esc tømmes grabberfolderen og grabberen lukkes.

Kald af eksterne programmer

PC-Show kan konfigureres til at kalde eksterne programmer vha. menuerne og genvejstaster.
Kig i konfiguratiosnfilen pc-show.ini for at ændre på disse.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan mailes til pc-show@aasimon.org.

Credits

Al kode af Bent Bisballe Nyeng og Lars Bisballe Jensen, ©2004-2011 Copyright. Koden er frigivet under GPL.
Logo af Tine Bisballe Nyeng, ©2004-2011 Copyright.

Valid XHTML 1.1!